UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  w 2014 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży


Przytoczna, dnia  27.02.2014 r.

 

Ogłoszenie
o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  w 2014 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

W oparciu o art. 18 a ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm)  Wójt Gminy Przytoczna  unieważnia  konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 03 lutego 2014 roku.

Konkurs unieważniony zostaje z uwagi na fakt, iż nie została złożona żadna oferta na realizacje zadania w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży oraz uchybień formalnych zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

           Wójt Gminy Przytoczna
                    /-/ Bartłomiej Kucharyk