OGŁOSZENIE

image_pdfimage_print

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przytoczna

Przytoczna, dnia 05.11.2014 r.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przytoczna

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 12 listopada 2014r. bezpośrednio w Urzędzie Gminy Przytoczna lub elektroniczne na adres e-mail: promocja@przytoczna.plw tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 5 listopada 2014 r. i zostaną zakończone12 listopada 2014 r. Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.przytoczna.bip.net.pl .

Z up. Wójta Gminy
 /-/ Agnieszka Śnieg
Zastępca Wójta Gminy

program_wsppracy_2015