OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

image_pdfimage_print

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Przytoczna informuje o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2013 r.

 

Przytoczna, dnia 09.04.2013 r. 

Ogłoszenie 

wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego
Gminy Przytoczna w 2013 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Przytoczna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

  1. Stowarzyszanie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie”, Rokitno 38, 66-340 Przytoczna, na realizację zadania publicznego w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania 1.500,00 zł.
  2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, ul. Wiejska 26 , Nowiny Wielkie, na realizację zadania publicznego w obszarze: wypoczynek dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania  9.000,00 zł.
  3. Klub Amazonek, ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód na realizację zadania publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia. Kwota dofinansowania 1.000,00 zł.
  4. Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni” , ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  – piłka nożna. Kwota dofinansowania 45.000,00 zł.
  5. Stowarzyszenie „New Dance”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zajęcia sportowo – rekreacyjno – taneczne. Kwota dofinansowania 5.000,00 zł.

 

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk