OGŁOSZENIE

image_pdfimage_print

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2014 r.

 

 

 

 

Przytoczna, dnia 27.02.2014 r.

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego
Gminy Przytoczna w 2014 r.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Przytoczna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, wybrano oferty:

  1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich wsi Rokitno, Rokitno 12b, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Kwota dofinansowania 2 500,00 zł,
  2. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Kwota dofinansowania 2 500,00 zł,
  3. Stowarzyszenie „New Dance”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zajęcia sportowo – rekreacyjno – taneczne. Kwota dofinansowania 5.000,00 zł,
  4. Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – piłka nożna. Kwota dofinansowania 45.000,00 zł,
  5. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Kwota dofinansowania 2 000,00 zł.

Wójt Gminy Przytoczna
    /-/ Bartłomiej Kucharyk