BUDOWNICTWO, PLANOWANIE PRZESTRZENNE

image_pdfimage_print

Sylwia Szlachetko – inspektor, pokój nr 4 (parter), tel. (95) 74 94 316, email:budownictwo@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

  1. ochrony zabytków i wydawania opinii w sprawie ochrony konserwatorskiej;
  2. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  3. sporządzanie zaświadczeń o samodzielności lokali;
  4. ewidencji numeracji porządkowej  nieruchomości.
  5. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  6. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  7. Prowadzi sprawy związane z tworzeniem, organizacją i utrzymaniem targowisk.