NIERUCHOMOŚCI, MIENIE KOMUNALNE I MIESZKANIOWE

image_pdfimage_print

Kułak Marcin – inspektor, pokój nr 7, tel.(95) 74 94 312, email:nieruchomosci@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

 1. gospodarowania i zarządzanie zasobami mienia komunalnego;
 2. ewidencji gruntów komunalnych;
 3. zbywanie, nabywanie i zamiana nieruchomości, w tym:
  • przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej;
  • sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia;
  • prowadzenie rejestru i akt tych nieruchomości;
 4. prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym:
  • przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej;
  • sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów lokali przeznaczonych do zbycia;
  • prowadzenie rejestru i akt zbytych lokali;
 5. znoszenie współwłasności nieruchomości;
 6. przygotowywanie informacji o przekształceniu i prywatyzacji mienia komunalnego;
 7. prowadzenie spraw z zakresu ustalania wartości nieruchomości, cen i opłat za korzystanie z nich,
 8. związane z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami, stałej i czasowej organizacji ruchu
 9. prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego i zajęciem pasa drogowego,
 10. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 11. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, organizacją i utrzymaniem targowisk
 12. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne
 13. Realizacja zadań związanych z procesem inwestycyjnym
 14. Prowadzenie spraw związanych z kulturą fizyczną i sportem