OŚWIATA, OCHRONA PPOŻ, OBSŁUGA SOŁECTW I FUNDUSZU SOŁECKIEGO

image_pdfimage_print

Justyna Kucharyk – kierownik, pokój nr 6 (parter), tel. 881 939 281, email:oswiata@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

1. rozlicza koszty utrzymania, wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej i  wyszkolenia OSP,

2. nadzoruje i realizuje zadania związane z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego pojazdów pożarniczych,

3. wykonuje czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

4. wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania z zakresu obrony cywilnej w Gminie,

5. opracowuje i aktualizuje plany kryzysowe, w tym gminny plan przeciwpowodziowy,

6. gromadzi i przetwarza informacje o możliwościach użycia siły i środków w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,

7. wykonuje i koordynuje działania w zakresie prowadzenia działań ratunkowych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

8. prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów oraz rozliczanie przyznanych świadczeń,

9. prowadzi sprawy obsługi merytorycznej sołectw i funduszu sołeckiego.