PODATKI

image_pdfimage_print

Wymiar podatków i opłat

Mariola Bierka -inspektor, pokój nr 8, parter, tel. (95) 74 94 313, email:podatki.wymiar@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

 1. ustalania wymiaru podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego;
 2. odroczenia płatności i zaległości podatkowych;
 3. rozłożenia na raty płatności i zaległości podatkowych;
 4. umorzenia zaległości podatkowych;
 5. wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego;
 6. wydawanie zaświadczeń o pomocy publicznej de minimis;
 7. postępowań podatkowych w zakresie ustalenia oraz określania zobowiązań podatkowych.
 8. przeprowadzanie kontroli sprawdzającej rzetelność złożonych informacji w sprawie podatku od nieruchomości wykazów nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
 9. dokonywanie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Windykacja podatków i opłat

Tomasz Serowikinspektor, pokój nr 8, parter,  tel. (95) 74 94 313,

email: podatki.windykacja@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

 1. naliczania podatku od środków transportowych,
 2. rozliczanie obciążeń i wpływów na podstawie podatku od środków transportowych:
  • dokonanych wpłat (gotówkowych i bezgotówkowych);
  • aktualizacji obciążeń w formie odpisów i przypisów na podstawie decyzji właściwych organów,
 3. windykacja należności za podatek od środków transportowych nie uiszczonych w terminie:
  • wysyłanie upomnień,
  • wystawianie tytułów wykonawczych.

4. sporządzanie wniosków do wpisu w księgi wieczyste w sprawie zabezpieczenia

należności podatkowych,

5.przygotowywanie decyzji w sprawie odroczeń, umorzeń i rozłożeń na raty

podatku od środków transportowych,

6. sporządzanie sprawozdań z zakresu wpływów, zaległości i nadpłat podatków.