SP Wierzbno

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Wierzbno 31
66-340 Przytoczna
tel/fax: 95 7494323
e-mail: spw.sekretariat@wp.pl
http://spwierzbno31.edupage.org/?

SP Wierzbno 

Dyrektor Katarzyna Śmigiel
Kadra pedagogiczna: 15 nauczycieli, logopeda, pedagog szkolny, pomoc nauczyciela w oddziałach przedszkolnych

Ilość uczniów: 116
Ilość oddziałów: 8

1 kwietnia 1948 roku Wincenty Pańczak otworzył szkołę działającą po dzień dzisiejszy. W latach 1945-48 dzieci z Wierzbna uczęszczały do szkoły w Strychach, którą również uruchomił W. Pańczak. Od 1950 do 1975 roku w naszej szkole uczyły się także Dzieci z Nowego i Starego Goryczka oraz Brzeźna. W latach sześćdziesiątych szkołę rozbudowano o 4 izby lekcyjne. Od roku 1989 oprócz dzieci z Wierzbna i Strych zaczęły uczęszczać dzieci z Goraja, a od 2001r. z Lubikowa, Lubikówka, Krobielewa, Nowin i Stryszewa. W 1993 roku zakończono drugi etap rozbudowy. Szkoła wzbogaciła się o sanitariaty, centralne ogrzewanie i dalszych 5 izb lekcyjnych. Na przestrzeni lat zmieniał się stopień organizacyjny szkoły. Najpierw była to szkoła czteroklasowa z jednym nauczycielem. Następnie siedmioklasowa. Od 1.09.1968 r. wprowadzono obowiązkową naukę w klasie VIII. Przejściowo, w latach 1978-1980 obniżono stopień organizacyjny do sześciu klas. Po reformie systemu oświaty, od roku 2000 w Wierzbnie mieści się szkoła sześcioklasowa oraz oddział przedszkolny. Uczniowie mają do dyspozycji 8 izb lekcyjnych, świetlice, zastępczą sale gimnastyczną, pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią, wielofunkcyjne boisko przyszkolne oraz plac zabaw.

Wśród wielu zadań realizowanych w szkole, jednym z ważniejszych jest kultywowanie tradycji. Co roku obchodzone jest Święto Szkoły, a 5.06.1999r. odbył się I Zjazd Absolwentów połączony z uroczystymi obchodami 50-lecia istnienia szkoły w Wierzbnie. Zjazd Absolwentów odbywa się co 5 lat. Najbliższy, czwarty – odbędzie się w 2013r. Tutejszą szkołę ukończyło po 1948 roku około 700 absolwentów. Wielu z nich kontynuowało dalszą naukę w szkołach średnich i na wyższych uczelniach. Większość z nich utrzymuje kontakty ze swoja pierwszą szkołą. Na obchodach 50-lecia zjawiło się ich kilkuset.

Nasza Szkoła Partnerska

2 czerwca 2000r. nawiązaliśny współpracę ze szkołą Gesamtschule Bertolt Brecht w Buckow w Niemczech. Od tego czasu zrealizowaliśmy wiele wspólnych projektów. Ulubionym miejscem naszych spotkań są Lubniewice, gdzie pięciokrotnie odbywały się kilkudniowe spotkania młodzieży z obu szkół.

Od 2003r. uczniowie obu szkół oraz Szkoły Podstawowej w Łagowie spotykają się na zawodach sportowych „Turniej Przyjaźni”, podczas których walczą o puchar przechodni. Co roku odbywa się w innej miejscowości. Nasza współpraca jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony samorządu gminy Przytoczna, miasta Buckow, instytucji: Bank Spółdzielczy w Przytocznej, Sparkasse Markissche Oderland, PNWM, rodziców, osób prywatnych oraz funduszy europejskich w ramach programów :PHARE CBC, INTERREG IIIA, EWT.

Święto Szkoły

Wśród wielu zadań realizowanych w szkole, jednym z ważniejszych jest kultywowanie tradycji. Co roku obchodzone jest Święto Szkoły, a 5.06.1999r. odbył się I Zjazd Absolwentów połączony z uroczystymi obchodami 50-lecia istnienia polskiej szkoły w Wierzbnie. Zjazd Absolwentów odbywa się co 5 lat. Najbliższy, czwarty – odbędzie się w 2013r. Tutejszą szkołę ukończyło po 1948 roku około 700 absolwentów. Wielu z nich kontynuowało dalszą naukę w szkołach średnich i na wyższych uczelniach. Większość z nich utrzymuje kontakty ze swoja pierwszą szkołą. Na obchodach 50-lecia zjawiło się ich kilkuset.