Informacja dla osób, które otrzymały komputery w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"

Przypominamy, że zgodnie z zawartą umową nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego osoby, których dzieci otrzymały sprzęt komputerowy projektu grantowego “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” do końca lipca 2023 roku mają czas na złożenie oświadczenia o aktualnym stanie technicznym i wykorzystaniu komputerów. Oświadczenie składacie Państwo w związku z obowiązkiem monitorowania utrzymania produktów i rezultatów projektu grantowego, jaki spoczywa na Gminie Przytoczna.

Druk pn. “Oświadczenie PGR” można pobrać ze strony www.przytoczna.pl a następnie dostarczyć w postaci papierowej lub elektronicznej do Urzędu Gminy Przytoczna.

Wypełniając oświadczenie należy podać numer seryjny sprzętu. Znajdziecie go Państwo na protokole zdawczo – odbiorczym będącym częścią umowy nieodpłatnego przekazania sprzętu.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności