OBWIESZCZENIE O POWSZECHNEJ DERATYZACJI

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) oraz § 23 uchwały Nr LI.303.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna, Wójt Gminy Przytoczna w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu podaje do wiadomości:

1.     Wyznacza się termin przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy Przytoczna w dniach 1.10.2023 r. do 31.10.2023 r.

2.     Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

  • budynki mieszkalne;
  • obiekty użyteczności publicznej;
  • zabudowania gospodarcze;
  • sklepy;
  • zakłady gastronomiczne;
  • warsztaty;
  • obiekty przemysłowe;
  • piwnice;
  • sieci kanalizacyjne.

3.     Kontrola i nadzór nad wykonaniem uchwały należy do Urzędu Gminy Przytoczna oraz Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Międzyrzeczu.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                                Wójt Gminy Przytoczna
w Międzyrzeczu                                                              

                                                                                                                (-) Magdalena Szczurek                                                (-) Bartłomiej Kucharyk

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności