Rekrutacja 2024/2025 - kryteria i terminy rekrutacji

Rekrutacja 2024/2025 - kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Wójt Gminy Przytoczna informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna w roku szkolnym 2024/2025, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

· do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa: Uchwała nr XVI.72.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna – treść uchwały PDF

· do klas pierwszych szkół podstawowych określa: Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej – treść uchwały PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytoczna.

Lp. Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin 
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 (dzieci już uczęszczające) od 01.02.2024 r. do 09.02.2024 r.

------

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do  przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym.

od 26.02.2024 r. - do 20.03.2024 r.

od 05.08.2024 r. - do 16.08.2024 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. do 28.03.2024 r.

 

do 20.08.2024 r.

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

29.03.2024 r.

21.08.2024 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 11.04.2024 r. do 29.08.2024 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12.04.2024 r. 30.08.2024 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytoczna.

Lp.  Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin 
w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych. od 26.02.2024 r. – 28.03.2024 r. 22.04.2024 r. - 6.05.2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

od 03.04.2024 r. - do 10.04.2024 r.

od 06.05.2024 r. - do 10.05.2024 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  12.04.2024 r. 13.05.2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. od 15.04.2024 r. - 19.04.2024 r. od 20.04.2024 r. - do 24.05.2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 22.04.2024 r. do 31.08.2024 r.

     

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności