Zawiadomienie o LX sesji RADY GMINY PRZYTOCZNA

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 31 sierpnia 2023 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna odbędzie się LX sesja Rady Gminy Przytoczna. 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk poprzez system eSesja.tv, dostępny pod adresem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/210/rada-gminy-przytoczna.htm

 

Porządek obrad:

1.    Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  • ustalenie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu sesji nr LVIII i LIX  Rady Gminy Przytoczna.

2.    Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 29 czerwca do 31 sierpnia 2023.

3.    Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.    Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2023/2024.

6.    Analiza zobowiązań finansowych gminy Przytoczna.

7.    Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytoczna na lata 2023-2030;
  • w sprawie zmiany uchwały nr V.29.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  • w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej;
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dębówko.

8.    Sprawy różne.

9.    Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w Portalu Mieszkańca lub pod adresem: https://przytoczna.esesja.pl/

 

 

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      /-/  Konrad Golec

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności