Powróć do: Infrastruktura

Infrastruktura społeczna

OŚWIATA

Na terenie gminy działają:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej,
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie,
  • Przedszkole "Kasztanowa Kraina" w Przytocznej.

POMOC SPOŁECZNA

Realizacją lokalnej polityki społecznej na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), który funkcjonuje od 1990 r. GOPS realizuje zadania własne i zlecone gminie, mające na celu poprawę poziomu życia osób i rodzin wymagających pomocy we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

SŁUŻBA ZDROWIA

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Przytoczna zapewnia:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego sp. z o.o w Skwierzynie oddział w Przytocznej,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALI-MED Alina Bryłka-Dziurawiec w Przytocznej

Pacjenci przyjmowani są w budynku Ośrodka Zdrowia znajdującego się w Przytocznej przy ul. Głównej 1a.

OBIEKTY SPORTOWE

W Przytocznej znajdują się następujące obiekty sportowe:

  • stadion sportowy z bieżnią i pełnowymiarową płytą piłkarską z zapleczem socjalnym,
  • hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum,
  • kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik” przy Gimnazjum w Przytocznej.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury administruje Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Gminną. Przy Ośrodku działa studio piosenki, Zespół taneczny „NOWINKA” – Stowarzyszenie „NEW DANCE”, zespół taneczny „T-TEENS”, sekcja plastyczna i rzeźbiarska, klub seniora Feniks. W budynku Gminnego Ośrodka Kultury mieści się sala kinowo – widowiskowa na 220 miejsc. Ponadto w obiekcie znajduje się biblioteka z czytelnią oraz schronisko turystyczne na 30 miejsc. Wszystkie placówki biblioteczne posiadają sprzęt komputerowy i oferują czytelnikom wolny dostęp do zasobów sieci internetowej.

Szczegółowy Program Rozwoju Gminy Przytoczna na lata 2021-2027 znajduje się tutaj.