Powróć do: Na ryby

Jezioro Nadolno o pow. 4,06 ha