Powróć do: Na ryby

Jezioro Przytoczno o pow. 26 ha

Jezioro Przytoczno o znacznie mniejszej powierzchni wynoszącej 26 ha to przepływowym zbiornik wodny, położonym w środkowej części gminy. Niewielkimi jeziorami są Żabno I (powierzchnia 10,9 ha) oraz Żabno II (powierzchnia 7,10 ha). Znajdują się one w południowo-zachodniej stronie gminy Przytoczna. Te dwa jeziora mają charakter jezior rynnowych. Są wydłużone, przypominając niekiedy doliny rzeczne. Wyróżniają się charakterystyczną, prawie równoległą linią brzegową. Występują razem, układając się w charakterystyczne ciągi. Dna tych jezior są bardzo urozmaicone. Wyżej wymienione akweny mają III klasę czystości, ale są ku temu starania by zapewnić II klasę czystości w parametrach biologicznych i fizyczno-chemicznych.

Ponadto znajdują się niewielkie jeziora, stawy i starorzecza oraz zbiorniki potorfowiskowe.

Woda naszych jezior charakteryzuje się dużą przezroczystością, co sprowadza w te strony płetwonurków z całej Polski. To również raj dla wędkarzy, którzy mogą złowić sandacza, szczupaka lub suma, a nawet sielawę czy liczne ryby planktonowe bądź roślinożerne. Północną granicę gminy Przytoczna stanowi rzeka Warta z urokliwymi łąkami, rozlewiskami i starorzeczami, szczególnie pięknie wyglądającymi wiosną. Prawie cały obszar gminy należy do zlewni rzeki Warty, jedynie południowa jego część leży w zlewni pośredniej Obry.