Powróć do: Załatw sprawę

Kadry, obsługa rada gminy

Anna Woźna – inspektor, pokój nr 5 (parter), tel. (95) 74 94 317, email: rada.gminy@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

  1. osobowe pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
  2. zatrudnienia stażystów i osób skierowanych do przygotowania zawodowego (praktykantów);
  3. obsługi kancelaryjno-biurowej Rady Gminy i jej komisji;
  4. obsługi administracyjno-organizacyjnej pracy Przewodniczącego Rady Gminy;
  5. rejestr wniosków i postulatów mieszkańców do rady gminy, w tym odpowiedzi.