Powróć do: Dla Turystów

Na grzyby

Na terenie Gminy Przytoczna znajdują się miejsca stanowiące „perełkę turystyczną” dostosowane do wizyt gości z całej Polski i nie tylko… Można tu znaleźć wypoczynek nad wodą oraz dostęp do przepięknych lasów, a turysta z łatwością znajdzie miejsce wypoczynku, gdyż w gminie dostępna jest szeroka baza noclegowa.

Gmina Przytoczna położona jest w jednym z najbardziej zalesionych zakątków kraju. Obszary leśne zlokalizowane są w Nadleśnictwie Międzychód i Międzyrzecz. Zajmują one obszar 7207 ha a lesistość wynosi 39 % powierzchni. Na terenie gminy lasy porastają przede wszystkim okolice wsi: Dębowiec, Nowa Niedrzwica, Krasne Dłusko, Strychy, Stryszki, Rokitno i Wierzbno. Grunty leśne nie tworzą zwartego kompleksu. Najmniejsze powierzchnie lasów występują w północnej, północno-wschodniej, środkowo-zachodniej i środkowej części gminy. Dominują tu siedliska boru świeżego i boru mieszanego świeżego. W drzewostanie przeważającym gatunkiem jest sosna (ok. 90% wszystkich gruntów). Lasy mieszane porastają brzegi jezior oraz liczne bezodpływowe zagłębienia. Drzewostan ten tworzą: dęby, olchy, topole, brzozy, graby i jesiony.

Spotkać tu możemy wiele różnych zbiorowisk leśnych, przeważają jednak bory sosnowe suche i świeże. Tereny podmokłe porastają olsy, łęgi czy grądy, które przepięknie prezentują się wiosną i jesienią. Inne częste gatunki drzew leśnych, oprócz sosny to: brzoza, olsza, modrzew, daglezja, świerk, grab, dąb, topola, jesion, lipa, a nawet cyprysik Lawsona. Nasze lasy przyciągają również całe rzesze amatorów zbierania jagód, malin i jeżyn. Największe oblężenie przeżywają tutejsze obszary leśne jesienią, kiedy to tłumnie przybywają grzybiarze z województw łódzkiego, opolskiego czy dolnośląskiego. Atrakcyjnie przedstawia się również fauna tej ziemi. Spokojny i ostrożny turysta może spotkać się oko w oko z bobrem, sarną (polną i leśną), jeleniem, dzikiem, lisem, zającem, kuropatwą czy borsukiem.

Z gatunków zagrożonych wyginięciem trzeba wymienić; wydrę, orła bielika, żurawia, bociana czarnego a także największego dzięcioła Europy – dzięcioła czarnego. W starodrzewiach okolic Przytocznej gnieździ się również wiele par kruków. W 190 letnim drzewostanie 2 ha lasu istnieje rezerwat czapli siwej. Cierpliwy obserwator przyrody nad śródleśnymi ciekami wodnymi może zobaczyć jednego z najpiękniej ubarwionego ptaka Polski – zimorodka, a także najmniejszego naszego ptaka strzyżyka wole oczko. Szczególnej ochronie w gminie Przytoczna podlegają pomniki przyrody, porozrzucane pojedynczo takie jak: cis pospolity, lipa drobnolistna, buk pospolity, klon-jawor oraz aleje dębów szypułkowych znajdujących się na odcinku drogi Krasne Dłusko – Nowa Niedrzwica (86 sztuk). Zaletą gminy Przytoczna jest również czyste pozbawione groźnych zanieczyszczeń gazowych powietrze. Dowodem na to są dość licznie występujące na pniach starych drzew (nawet do wysokości 4 m) porosty z rodziny brodaczkowatych: brodaczka kępkowa i nadobna, które są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza. To właśnie obecność tych porostów daję gwarancję na dobry odpoczynek nawet przybyszom ze schorzeniami dróg oddechowych np.: z województwa śląskiego.