Powróć do: Załatw sprawę

Promocja gminy, pozyskiwanie środków pomocowych, pożytek publiczny

Izabela Szewczyk – inspektor, pokój nr 18 (I piętro), tel. 881 935 510, email: promocja@przytoczna.pl

Prowadzi sprawy:

  1. wyszukiwanie i upowszechnianie informacji o możliwościach aplikowania o dofinansowanie zewnętrzne,
  2. prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej,
  3. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz realizacja projektów poprzez monitorowanie, prowadzenie sprawozdawczości i rozliczanie,
  4. opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  5. współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego itp.
  6. przygotowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych,
  7. nadzór i koordynowanie rozwoju i utrzymania obiektów i urządzeń rekreacyjnych,
  8. prowadzenie zadań z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
  9. prowadzenie spraw związanych ze zbiórkami publicznymi i imprezami masowymi.