„Przebudowa drogi gminnej nr 004327F w m. Chełmsko – ETAP II”

Gmina Przytoczna zrealizowała projekt pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 004327F w m. Chełmsko – ETAP II”

Inwestycja dofinansowana z Państwowego Funduszu Celowego ze środków Fundusz Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANIE:  532.204,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.123.832,59 zł

Cele projektu:

- wykonanie spójnej sieci dróg publicznych w m. Chełmsko,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- poprawa estetyki miejscowości,

- poprawa jakości życia mieszkańców,

- zwiększenie potencjału i konkurencyjności obszaru.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długości 865 m.  W zakres inwestycji wchodziło również wykonanie zjazdów indywidualnych, progów zwalniających i wyniesionych skrzyżowań oraz oświetlenie uliczne.

Roboty budowlane trwały w okresie od sierpnia do listopada 2019 r.