„Przebudowa drogi gminnej – ul. Piaskowej w m. Przytoczna”

Inwestycja dofinansowana z Państwowego Funduszu Celowego ze środków Fundusz Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANIE:  331.499,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 671.553,66 zł

Cele projektu:

- wykonanie spójnej sieci dróg publicznych w m. Przytoczna,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- poprawa estetyki miejscowości,

- wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego i poprawa jakości życia mieszkańców.

W ramach zadania wykonano:

- drogę o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokości 5 m i o długości  490 m,

- chodnik z kostki betonowej na odcinku 210 m,

- oświetlenie uliczne na odcinku 210 m.  

Roboty budowlane trwały w okresie od lutego do czerwca 2020 r.