WARIANTY OBWODNICY PRZYTOCZNEJ - SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW

W dniu 26.10.2021 r. o godzinie 17.00, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Studium Techniczno–Ekonomiczno-Środowiskowego dla Budowy obwodnicy miejscowości Przytoczna w ciągu drogi krajowej nr 24. Obwodnica realizowana jest w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Przedmiotem spotkania będzie prezentacja proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy. Opracowane warianty przebiegu trasy zostaną omówione przez projektantów, którzy również będą odpowiadać na pytania uczestników.

Propozycje przebiegu drogi zostały przedstawione również w załączonych pod artykułem materiałach. W ramach udostępnionych materiałów załączony został także formularz wniosku, w którym można przedstawić swoje uwagi oraz ankieta dotycząca zaproponowanych wariantów trasy. Będą one również dostępne w formie papierowej podczas organizowanego spotkania. Wypełnione dokumenty należy wysyłać do dnia 09.11.2021 r.:

Warianty przebiegu obwodnicy dostępne pod poniższymi adresami:

- wariant 1 i 2

- wariant 3 i 4

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.