Powróć do: Gospodarka odpadami

Adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

– firma: AQUALIFT Sp. z o.o., ul. Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód,

– firma: ZUO Clean City Sp. z o.o., Mnichy 100, 64-421 Kamionna,

– firma: ENERIS Surowce S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim (wcześniej: Veolia Usługi dla Środowiska S.A.), ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.,

– firma: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,

– firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Niewiadomski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz.

Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

– PSZOK w Przytocznej przy ul. Dworcowej 8.

Akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeprowadzane są cyklicznie dwa razy w roku (wiosna, jesień) we wszystkich miejscowościach Gminy Przytoczna; odpady te odbierane są bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych; o terminach akcji mieszkańcy informowani są w sposób zwyczajowo przyjęty.