Powróć do: Gospodarka odpadami

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej przedstawiono punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Do poszczególnych punktów odpady przyjmowane są odpłatnie. Cenniki przyjęcia poszczególnych grup odpadów dostępne są bezpośrednio u podmiotów odbierających.

FOLIA

1. Wtórpol
ul. Koniawska 34 A
66-400 Gorzów Wlkp.
kontakt tel. 95 723 96 88

2. ZUO INTERNATIONAL
Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice
Odpad przyjmowany tylko zapakowany osobno, indywidualna wycena, transport we własnym zakresie rolnika
kontakt tel. 693 196 338

3. Eko 24 Barbara Plewko
ul. Królowej Jadwigi 1,
74-400 Dębno
Tel. 95 760 29 38

SZNUREK
ZUO INTERNATIONAL
Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice
Odpad przyjmowany tylko zapakowany osobno, indywidualna wycena
kontakt tel. 693 196 338

OPONY

1. Eko 24 Barbara Plewko
ul. Królowej Jadwigi 1,
74-400 Dębno
Tel. 95 760 29 38

2. EKO RECYKLING Radosław Wróbel
ul. Gorzowska 8
74-400 Dębno
Tel. 665490550