Powróć do: Gospodarka odpadami

Osiągnięte poziomy

OSIĄGNIĘTE POZIOMY: przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Gmina Przytoczna:

2021

Podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:
2021
– 2022
 

Roczne sprawozdania wójta:

– 2012 r.
– 2013 r.
– 2014 r.
 2015 r.

– 2016 r.
– 2017 r.
– 2018 r.
2019 r.
2020 r.

Kwartalne sprawozdania firm:

– 2012 r.
– 2013 r.
– 2014 r. 

Półroczne sprawozdania firm:

– 2015 r.
– 2016 r.
– 2017 r.

– 2018 r.

Roczne sprawozdania firm:

– 2019 r.
– 2020 r.