Renowacja i Zagospodarowanie plaży przy kąpielisku w m. Lubikowo, gmina Przytoczna

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Beneficjent: Gmina Przytoczna

Umowa nr 00019-6173-SW040059/12/13

Data podpisania umowy: 22.04.2013

Okres realizacji operacji: 03-11.2014

Miejsce realizacji projektu: Lubikowo

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu – 822 650,52 zł.

Kwota dotacji – 668 821,56 zł.

Zakres prac:

-        budowa pomostów (3 szt.)

-        montaż 2 zjeżdżalni dla dzieci

-        budowa pomostu (slipu) dla łodzi

-        wykonanie nawierzchni plaży

-        (dowóz i rozplantowane piasku)

-        wykonanie nawierzchni ruchu pieszego (chodniki z kostki brukowej)

-        montaż ławek (6 szt.) i zieleń

-        wykonanie oświetlenia

-        nawierzchni  ruchu pieszego