„Przebudowa drogi gminnej nr 004316F w m. Strychy”

flaga 

Inwestycja dofinansowana ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

DOFINANSOWANIE: 406.310,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.249.578,57 zł

 

Cele projektu: 

- wykonanie spójnej sieci dróg publicznych w m. Strychy

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- poprawa estetyki miejscowości, 

- wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego i poprawa jakości życia mieszkańców  

 

W ramach zadania wykonano: 

- przebudowę drogi na odcinku 476 m;

- przebudowę chodników oraz zjazdów;

- budowę oświetlenia ulicznego.   

 

Zadanie zrealizowano w okresie od lipca do grudnia 2022 r.