Budowa obiektów rekreacyjnej na terenie gminy Przytoczna

Operacja pn. „Budowa obiektów rekreacyjnej na terenie gminy Przytoczna”, mająca na celu udostępnianie mieszkańcom gminy Przytoczna infrastruktury rekreacyjnej, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W ramach operacji zostało wybudowanych 11 siłowni zewnętrznych oraz 3 place zabaw place w poszczególnych miejscowościach:

- Chełmsko - siłownia zewnętrzna

- Krasne Dłusko - siłownia zewnętrzna

- Dębówko - siłownia zewnętrzna

- Gaj - siłownia zewnętrzna + plac zabaw

- Goraj - plac zabaw

- Krobielewo - siłownia zewnętrzna

- Lubikowo – nad jeziorem - plac zabaw

- Lubikowo - siłownia zewnętrzna

- Nowa Niedrzwica - siłownia zewnętrzna

- Rokitno - siłownia zewnętrzna

- Strychy - siłownia zewnętrzna

- Stryszewo - siłownia zewnętrzna

- Wierzbno - siłownia zewnętrzna

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego - LGD Brama Lubuska

Wartość realizowanej operacji 347 185,95 zł , w tym ze środków EFRROW 206 584,00 zł