Budowa placu zabaw w miejscowości Przytoczna

Kwota inwestycji:            150 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 95 445,00 zł  - 63,63%

Nr umowy: 00686-6935-UM0411071/22

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. Budowa obiektów rekreacyjnej na terenie gminy Przytoczna, mająca na celu budowę placu zabaw w miejscowości Przytoczna w celu udostępniania mieszkańcom gminy Przytoczna infrastruktury rekreacyjnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji 150 000,00 zł, w tym ze środków EFRROW 95 445,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Brama Lubuska

tablica_