Budowa ścieżki rowerowej Przytoczna – Lubikowo

Termin realizacji zadania: 01.07.2022 r. -31.12.2022 r.

Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Przytoczna – Lubikowo”. Planowany odcinek ścieżki rowerowej będzie wyniósł 3280 m o szerokości min. 2,00 m o nawierzchni bitumicznej.

Zadanie jest dotowane ze środków Województwa Lubuskiego.

Całkowity koszt zadania: 66 420,00 zł

Dotacja: 59 778,00 zł