Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strychy

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strychy.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strychy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest wsparcie lokalnego rozwoju poprzez budowę Świetlicy wiejskiej w miejscowości Strychy.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 500 000,00 zł