Budowa targowiska Gminnego w Przytocznej

Budowa targowiska Gminnego w Przytocznej, mająca na celu Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz promocji produktów rolno-spożywczych poprzez budowę targowiska “Mój Rynek” w Przytocznej

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „ Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” pn. Budowa targowiska Gminnego w Przytocznej, mająca na celu Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz promocji produktów rolno-spożywczych poprzez budowę targowiska “Mój Rynek” w Przytocznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz promocja produktów rolno – spożywczych poprzez budowę targowiska „Mój Rynek” w Przytocznej.

W ramach operacji zostanie wybudowane „Targowisko Gminne w Przytocznej” które będzie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływy wody deszczowej, zadaszone co najmniej w połowie powierzchni handlowej targowiska, posiadać będzie miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne. Umożliwia rolnikom dostęp do punktów sprzedaży, będzie oznaczone nazwą „Mój Rynek” oraz  oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej.

Wartość uzyskanego dofinansowania : 182 458 zł.