„Cyfrowa Gmina”

Gmina Przytoczna otrzymała wsparcie finansowe na realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.  W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie diagnozy cyberbiezpieczeństwa,  doposażenie GOPS w nowy serwer, zakup 3 komputerów do UG, szkolenie z cyberbezpieczeństwa pracowników Urzędu Gminy Przytoczna oraz migracja strony www Urzędu, BIP i podległych jednostek na bezpieczne rozwiązania chmurowe. 

Całkowita wartość projektu: 99 999,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%