„Dostępny samorząd Gminy Przytoczna”

Gmina Przytoczna realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny samorząd Gminy Przytoczna”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Przytoczna w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej,
tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 

W ramach projektu planuje się: usługi doradcze w zakresie dostępność, przygotowanie filmu o zakresie działalności jednostki w PJM (Polski język migowy) z opisem usługi na stronę www, zakup tabliczek z elementami brajla do Urzędu Gminy Przytoczna i wszystkich jednostek podległych, krzesło do ewakuacji osób niepełnosprawnych, powiększalnik z ekranem dotykowym i funkcją przetwarzania wyświetlanego tekstu na mowę, a także wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej.

 

Wartość grantu: 98 960,00 PLN