Dożynki– Przytoczna 2019

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Siec Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Celem projektu było poprawa wizerunku wsi jako obszaru atrakcyjnego do zamieszkania i prowadzenia działalności rolniczej.

Rezultatem przedsięwzięcia była aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, promowanie aktywnego wypoczynku, spędzanie  wolnego czasu z rodziną, ale także stworzenie okazji do upowszechniania miejscowej tradycji i promocji produkcji rolnej.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wynosi  17 814,00 zł.