"Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim"

"Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: Oś 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3. Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1. Tereny inwestycyjne - projekty realizowane poza formułą ZIT