Modernizacja hali sportowej w m. Przytoczna – Etap I remont pokrycia dachu

26 maja 2021 r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Gminą Przytoczna została podpisana umowa nr DS.II.512.1.37.2021 na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja hali sportowej w m. Przytoczna – Etap I remont pokrycia dachu”, realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”.

 

Całkowity koszt zadania – 217 138,52 zł

Dofinansowanie Województwa Lubuskiego – 66 000,00 zł

Środki Gminy Przytoczna –  151 138,52 zł

 

Realizacja planowana jest na 07-10.2021 r.