Otwarty Umysł - Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Przytocznej w pracownie specjalistyczne - matematyc

Projekt polega na poprawie funkcjonalności pomieszczeń oraz stworzeniu i wyposażeniu trzech pracowni przedmiotowych: pracowni matematycznej, pracowni przyrodniczej, pracowni TIK. Projekt będzie realizowany w miejscowości Przytoczna (Gmina Przytoczna, Powiat Międzyrzecki, Województwo Lubuskie).

Do celów szczegółowych należą:

- Optymalizacja wyposażenia w sprzęt ICT SP w Przytocznej pozwalającej zdobywać uczniom kompetencje cyfrowe

- Zwiększenie oferty edukacyjnej o odpowiednio wyposażone pracownie:

matematyczną, przyrodniczą i TIK.

- Poprawa dostępu osobom niepełnosprawnym do oferty edukacyjnej w ramach pracowni matematycznej, przyrodniczej i TIK.

Numer projektu RPLB.09.03.01-08-0012/16-00 Wysokość nakładów całkowitych projektu 310 782,30 zł Wysokość nakładów kwalifikowanych 310 782,30 zł Maksymalny poziom dofinansowania 85,00% Wartość dofinansowania 264 164,95 zł