Remont i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej

Projekt jest współfinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Beneficjent: Gmina Przytoczna

Umowa nr 00034-6922-UM04000054/13

Data podpisania umowy: 26.08.2013

Okres realizacji operacji: 01.03.2013 – 16.06.2014

Miejsce realizacji projektu: Przytoczna

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu – 1 166 791,01 zł.

Kwota dotacji – 500 000,00 zł.

Zakres prac:

A. Roboty remontowo – budowlane

-        konstrukcja,

B. Architektura

-        sala widowiskowa,

-        hol i sanitariaty Sali widowiskowej,

-        hol i sanitariaty GOK,

-        schronisko młodzieżowe,

-        stolarka do wymiany,

-        elementy zewnętrzne,

C. Instalacje sanitarne

-        instalacje wodno – kanalizacyjne,

-        instalacje centralnego ogrzewania,

-        instalacja wentylacji,

D. Instalacje energetyczne

-        tablice rozdzielcze, WLZ i badania,

-        instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych,

-        instalacja odgromowa

-        instalacja sygnalizacji i alarmów SAP.