Rozbudowa i przebudowa budynku Świetlicy wiejskiej w Nowej Niedrzwicy

NR 00190-6930—UM0430032/12

Beneficjent: Gmina Przytoczna

Data podpisania umowy: 30.09.2013

Okres realizacji operacji: 01.2013-05.2014

Miejsce realizacji projektu: Nowa Niedrzwica  

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu – 334 057,70 zł

Kwota dotacji – 217  273, 00 zł

Zakres prac:

-        Roboty remontowe,

-        Roboty murowe w części projektowanej,

-        Wykonanie dachu w części istniejącej,

-        Wykonanie dachu w części projektowanej,

-        Wykończenie wewnętrzne części projektowanej budynku ,

-        Wykończenie wewnętrzne części istniejącej budynku,

-        Montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

-        Wykończenie zewnętrzne części projektowanej budynku,

-        Wykończenie zewnętrznej części istniejącej budynku

-        Wykonanie podestu oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych,

-        Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody,

-        Wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej

-        Instalowanie centralnego ogrzewania,

-        Wykonanie przełącza wodociągowego,

-        Wykonanie przełącza kanalizacji sanitarnej i bezodpływowego osadnika ścieków.