Utworzenie placu zabaw rekreacyjnego dla mieszkańców Przytocznej

Beneficjent: Gmina Przytoczna

Data podpisania umowy: 03.07.2014

Okres realizacji operacji: 07-09.2014

Miejsce realizacji projektu: Przytoczna

 Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu – 27 506,50 zł.

Kwota dotacji – 16 540,16 zł.

Zakres prac:

-        Utworzenie placu zabaw rekreacyjnego dla mieszkańców Przytocznej