Utworzenie placu zabaw w Przytocznej

NR 00592-6930-UM0440245-12

Beneficjent: Gmina Przytoczna

Data podpisania umowy: 19.06.2013

Okres realizacji operacji: 10-07.2013

Miejsce realizacji projektu: Przytoczna

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu – 24,343,74 zł.

Kwota dotacji –  19,392,00 zł.

Zakres prac:

-        Utworzenie placu zabaw w Przytocznej.