Utworzenie strefy kibica oraz miejsc dla piłkarzy rezerwowych na stadionie sportowym w Przytocznej

NR  UM04-6930-UM0430046/14

Utworzenie strefy kibica oraz miejsc dla piłkarzy rezerwowych na stadionie sportowym w Przytocznej „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Beneficjent: Gmina Przytoczna

Data podpisania umowy: 12.11.2014

Okres realizacji operacji: 06-12.2014

Miejsce realizacji projektu: Przytoczna

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu – 122 597,50 zł

Kwota dotacji – 78 271,00 zł

Zakres prac:

-        Wymiana nawierzchni widowni,

-        Rozbiórka nawierzchni oraz wykonanie nowej na zejściu na widowni,

-        Wykonanie dodatkowego wejścia,

-        Wymiana ogrodzenia od strony boiska,

-        Wymiana ogrodzenia miejsc dla gości,

-        Rozbiórka starych oraz wykonanie nowych miejsc dla piłkarzy rezerwowych.