Wydanie folderu promującego szlaki turystyczne na terenie gminy Przytoczna

UMOWA NR 00355-6930-UM0440365/11

Data podpisania umowy: 28.08.2012

Okres realizacji operacji: 08-12.2012

Miejsce realizacji projektu: Przytoczna

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu – 20 000,00 zł.

Kwota dotacji – 10 864,00 zł.

Zakres prac:

-        wydanie folderu promującego szlaki turystyczne na terenie gminy Przytoczna,

-        opracowanie tekstu,

-        opracowanie mapy turystycznej gminy,

-        wykonanie zdjęć,

-        druk folderu,

-        opracowanie graficzne folderu.