Wykonanie automatycznego systemu nawadniania na boisku sportowym w Przytocznej