OSP Rokitno

Rokitno 12b
66-340 Przytoczna

REGON: 211039929
NIP: 596-15-64-427
Nr KRS: 0000227834                                                                                                                                                                           

OSP Rokitno 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie powstała w 1946 r. Obecnie zrzesza 36 czynnych członków. Jednostka czynnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach ratowniczo-gaśniczych a także w różnych imprezach kulturalnych i zawodach sportowych.

OSP jest jednostką S-1. Posiada 1 samochód gaśniczy IVECO MAGIRUS GBA 2,0/1,6.

Przy jednostce działa Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe, które aktywnie prowadzi „kawiarenkę internetową” dla społeczności lokalnej.

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjecie działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa medycznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Wyszkolenie strażaków ratowników OSP:

 • strażacy ratownicy OSP – 15
 • kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego – 5
 • z zakresu ratownictwa technicznego - 2
 • z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego - 2
 • z zakresu działań przeciwpowodziowych - 2
 • z zakresu ratownictwa wodnego - 2
 • sternicy motorowodni - 2
 • z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR – 6
 • z zakresu ratownictwa wysokościowego - 2
 • z zakresu ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego - 2
 • dowódcy OSP – 5
 • naczelnicy OSP – 5
 • pilarze do drewna - 2
 • pilarze do stali i betonu - 2

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie

 • Prezes - Zbigniew Piekarski 
 • W-ce prezes – naczelnik – Jarosław Masiukiewicz 
 • Z-ca naczelnika - Maciej Hulnicki
 • Wiceprezes – Krzysztof Hassa
 • Sekretarz – Partycja Piekarska 
 • Skarbnik – Joanna Hassa
 • Członek – Daniel Czubak

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie

 • Aneta Hassa
 • Damian Szczyszyk
 • Przemysław Szafrański