OSP Nowa Niedrzwica

66-340 Przytoczna

REGON: 211039852
NIP: 596-15-64-456

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Niedrzwicy powstała w 1965 r.

Jest w chwili obecnej bardzo prężnie rozwijającą się jednostką. Skupia wokół siebie 16 czynnych druhów. Jednostka czynnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także w różnych imprezach kulturalnych i zawodach sportowych.

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjecie działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Wyszkolenie strażaków OSP:

 • dowódcy - 3
 • naczelnicy - 1
 • strażacy ratownicy - 16
 • kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 2
 • z zakresu ratownictwa technicznego - 4
 • z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 3
 • z zakresu działań przeciwpowodziowych - 2
 • z zakresu ratownictwa wodnego - 9
 • sternicy motorowodni - 2
 • z zakresu współpracy z LPR - 4
 • pilarze do drewna - 2
 • pilarze do stali i betonu - 2

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Niedrzwicy

 • Prezes - Michał Wilczyński
 • W-ce prezes – naczelnik – Krzysztof Basiński
 • Sekretarz – Wojciech Fras
 • Skarbnik – Marika Krugiołka
 • Gospodarz – Kamil Sommerfeld

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Niedrzwicy 

 • Adrianna Piotrowska
 • Łukasz Głodkowski 
 • Łukasz Bieńko