OSP Goraj

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju powstała w 1946 r. Obecnie zrzesza 18 czynnych członków. Jednostka uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, imprezach kulturalnych na terenie gminy Przytoczna jak i zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym.
OSP jest jednostką  typu S-1. Czyli posiada na wyposażeniu jeden pojazd MERCEDES ATEGO 1329 AF, GBA 2,5/24   o numerze operacyjnym 378[F]76.  Na pojeździe znajduje się zbiornik wody o pojemności 2500 l oraz 250 l zbiornik na środek pianotwórczy. Linia szybkiego natarcia ma długość 60 m.  Prąd wody jest podawany za pomocą  autopompy A20/10 – 4/40 HMT znajdującej się w tylnej części pojazdu. Wóz bojowy jest wyposażony m.in. w sprzęt hydrauliczny firmy LUKAS, zestaw ratownictwa technicznego, dzięki któremu możemy odpowiednio zabezpieczyć miejsce wypadku, torbę PSP R1 wraz z noszami typu deska i szynami Kramera, defibrylator PHILIPS do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto na samochodzie znajdują się pilarki do drewna marki Husqvarna i STHIL, pilarska STHIL MS461 R, opryskiwacz spalinowy STHIL SR430, motopompa pływająca Niagara,  pompa szlamowa wraz z wężami i smokiem marki Honda WT30X, najaśnica Floodlight Single 18000 lm 40 Ah, cztery aparaty ochrony dróg oddechowych wraz z czujnikami bezruchu, agregat jednofazowy, agregat trzyfazowy, maszt oświetleniowy, drabina nasadkowa 4-częsciowa, drabina D10W, węże pożarnicze, szypy, szpadle, tłumice stalowe i gumowe, radiotelefony nasobne i przewoźne, itp.

 Wyszkolenie strażaków ratowników OSP Goraj:

strażacy ratownicy OSP – 18
strażacy ratownictwa technicznego – 15
dowódcy OSP – 8
naczelnicy OSP – 4
z zakresu kwalifikacji pierwszej pomocy – 7
kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego – 5
z zakresu kierowania ruchem – 6
Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa medycznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju wybrany 03.09.2021r. (kadencja 2021-2026) 

Prezes– Jarosław Szlachetka
V-ce prezes- naczelnik – Adam Kępka
Z-ca naczelnika – Paweł Telma
Sekretarz – Wiktoria Łunkiewicz
Skarbnik – Maciej Walkowiak
Gospodarz – Wojciech Klemt
Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju wybrana 03.09.2021r. (kadencja 2021-2026)

Przewodniczący – Daniel Urbański
Członek –  Arkadiusz Walkowiak
Członek – Szymon Kamiński

OSP_Goraj