Powróć do: Zabytki i atrakcje

Chełmsko

Kościół z XVII wieku, przebudowany w XIX w. (p.w.św.Kazimierza) – murowany z kamieni polnych, budynek kościoła powstał w 1645 roku. W 1830 r. do tej późnogotyckiej świątyni dostawiono od zachodu murowaną z cegły wieżę. W 1887 roku budynek został gruntownie zmodernizowany w stylu neogotyckim, dodano kaplicę i zakrystię. Kościół reprezentuje typ salowy. Jego partia wschodnia zamknięta jest trójbocznie. Od strony południowej i północnej do świątyni przylegają kaplice boczne.

źródło: https://zabytek.pl/pl/obiekty/chelmsko-kosciol-fil-pw-sw-kazimierza

 

We wnętrzu znajdują się cztery ołtarze, najstarszy jest późnobarokowy ołtarz główny z pierwszej połowy XVIII wieku. W jego polu centralnym umieszczono płaskorzeźbę prezentującą scenę z życia św. Kazimierza, gdzie polskiego królewicza wyróżniają atrybuty w postaci korony książęcej i jagiellońskiego orła. Organy pochodzą z 1856 roku.

W tej parafii po dzień dzisiejszy obchodzone są „KAZIUKI” w dniu patrona kościoła, tj. 4 marca.