Powróć do: Zabytki i atrakcje

Krobielewo

Szachulcowy kościół z 1807 r. częściowo obmurowany pod koniec XIX w. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Kościół protestancki wzniesiono w roku 1807, w miejscu wcześniejszej kaplicy. Pod koniec XIX w. przemurowano ścianę zachodnią, a bezwieżową budowlę, bez wyodrębnionego architektonicznie prezbiterium, nakryto dachem dwuspadowym. Po II wojnie światowej kościół został poświęcony dla liturgii katolickiej.